Overslaan naar content

Privacy verklaring

Oostmatch B.V. (Powered by Symbus) gevestigd aan de Transportweg 12, 7007 CN te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Dit statement kan van tijd tot tijd wijzigen, wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze verklaring was op 7 november 2023.  Wanneer jij je persoonsgegevens verstrekt op welke mogelijke manier dan ook, worden deze gegevens opgenomen in de recruitmentdatabase van Oostmatch. Wij hechten veel waarde aan jou privacy en zullen zorgvuldig omgaan met deze gegevens, dit zal in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doeleinden gegevensverwerking  Jouw gegevens worden gebruikt voor de bemiddeling en het aangaan van een nieuwe baan. Wij kunnen met jouw gegevens je geschiktheid voor een vacature beoordelen, je voorstellen bij een potentiële toekomstige werkgever en een overeenkomst met een nieuwe werkgever sluiten. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken voor het (door)ontwikkelen van jouw talenten en we kunnen je van informatie voorzien over onze dienstverlening.  De identificeerbare gegevens die wij verwerken van jou als potentiële kandidaat voor één of meerdere vacatures die openstaan bij Oostmatch, zijn te allen tijde door jou verstrekt of met jouw goedkeuring aan onze database toegevoegd. Dit gebeurt voornamelijk door een gegevensoverdracht via een sollicitatie of  door een interview (zowel online- als fysieke gesprekken). Een deel van de gegevens kan door ons verzameld zijn door lidmaatschappen van CV-databases (zoals bijvoorbeeld Indeed) en door algemene zoekopdrachten (bijvoorbeeld LinkedIn).  Jouw rechten  Je hebt op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Indien jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij deze op jouw verzoek (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heb je onder omstandigheden het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van de gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze verzoeken, bij voorkeur per e-mail, aan ons richten (info@oostmatch.nl). Ook als je van mening bent dat wij jouw privacy rechten schenden, horen wij het natuurlijk graag.  Bewaartermijn Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de in dit privacy statement genoemde doeleinden. Met jouw toestemming kunnen wij de gegevens langer bewaren.  Hyperlinks Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan ook de privacy statements van de desbetreffende websites te lezen alvorens je van deze websites gebruik maakt.  Zijn jouw vragen na het lezen van dit statement niet beantwoord? Neem dan gerust contact met ons op via info@oostmatch.nl of 0314 745007