Overslaan naar content

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kennen een gelaagde structuur. In hoofdstuk 1 staan de algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle vormen van dienstverlening van Oostmatch B.V. In hoofdstuk 2 staan de algemene voorwaarden die – in aanvulling op de algemene voorwaarden in hoofdstuk 1 – van toepassing zijn op de dienstverlening van Oostmatch B.V.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offerte en overeenkomst 4. Betaling 5. Geheimhouding 6. Intellectueel eigendom 7. Ontbinding 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 9. Overmacht 10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Hoofdstuk 2: Werving & Selectie – direct bij u in dienst 11. Overeenkomst 12. Rechtstreeks aannemen W&S-kandidaat